Naturparken

Naturpark Lillebælt

Smag på Lillebælt


Naturpark Lillebælt har udarbejdet en mærkningsordning “Smag på Lillebælt” for fødevarer, som er lokale og klimavenlige. Som biavlere er Svinø Honning en del af det netværk i naturparken, hvor Naturpark Lillebælt samler lokale producenter, med det formål at fremme kendskabet til fødevarer, som er produceret i naturparken.

 

Efter ansøgning og godkendelse kan vi mærke vores honning med

”Smag på Lillebælt” logoet. Et tegn på bæredygtighed og klimabevidsthed.

 

Naturpark Lillebælt

Naturpark Lillebælt er Danmarks største naturpark.

En marin naturpark med det strømmende bælt som kerne, omkranset af smukke kystnære landskaber.

Her findes en af verdens tætteste bestande af hvaler – de små marsvin.

Naturparken arbejder for, at vi sammen skaber et hav af oplevelser, som giver os lyst til at passe på og forbedre Lillebælt.